Observera att vi inte översätter alla våra artiklar till Svenska. Se den Engelska versionen för en mer fullständig översikt.

more ›

Oettingers upphovsrättsreform är opassande för den digitala eran

DUtkastet till EU-direktivet för den kommande upphovsrättsreformen, som kommissionen kommer att lägga fram den 21 september, har precis läckts av bloggen IPKat.

Katastrof för yttrandefriheten, EU-startups och ett Europa utan digitala gränser

Denna läcka bekräftar våra värsta farhågor. Kommisionär Oettinger har låtit upphovsrättsreformen kidnappas av de största aktörerna inom nyhetspublicerings-, film- och musikindustrin. I […]

more ›

EU lyssnar – gör din röst hörd för att förhindra att upphovsrätt kontrollerar det offentliga rummet och hur vi delar med oss online

En europeisk upphovsrättsreform har skjutits upp (igen) till september för att låta Europakommissionen be om synpunkter på två frågor som de inte lyckas besluta om:

Panoramafrihet: Bör du ha rätten att ta och använda bilder från allmän plats överallt i EU utan att riskera att du eller appen du använder för att dela din bild […]

more ›

EU-kommissionen misslyckas leverera löften om en gemensam digital marknad

Idag har EU kommissionen presenterat sin strategi för en gemensam digital marknad. Den lyckas inte på långa vägar nå det mål om en harmoniserad europeisk upphovsrätt som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker lovade Europas medborgare när han tillträdde förra året.

Ladda ned Digital Single Market Strategy
(på engelska)

Strategin missar helt det grundläggande problemet med att […]

more ›

Min kommande rapport om Europeisk Upphovsrätt

Europaparlamentets första bidrag till den kommande upphovsrättsreformen kommer att bli ett betänkande om implementeringen av det tidigare upphovsrättsdirektivet från 2001 (det så kallade InfoSoc-direktivet).

Parlamentet har utsett mig till föredragande. Det innebär att jag under de kommande månaderna kommer att skriva betänkandet, förhandla med mina kollegor från de andra grupperna (så kallade ”skuggrapportörer”), och lyfta […]

more ›